LPS

LPS je zkratka pro lékařskou pohotovostní službu.