endodoncie

Endodoncie je podobor zubního lékařství, který se zabývá prevencí a léčbou onemocnění zubní dřeně. Nejznámějším úkonem tohoto podoboru, který je prováděn v ordinacích zubních lékařů, je ošetření kořenových kanálků.

Odvozené přídavné jméno je endodontický.

Viz také reendodoncie.