averze

Averze je pocit odporu k něčemu (např. k určitému druhu potraviny, ale obecně to může být cokoli) a zároveň snaha se tomuto podnětu co možná nejvíce vyhýbat nebo se od něj alespoň odvracet.