D-dimery

D-dimery jsou látky vznikající degradací (odbouráváním) fibrinu. Stanovení koncentrace D-dimerů v krvi je součástí laboratorního vyšetření, má-li lékař podezření na trombózu.
Vyhledat „D-dimery“ na NZIP