PŽT

PŽT je zkratka pro povrchovou žilní trombózu.
Vyhledat „PŽT“ na NZIP