PŽT

PŽT je zkratka pro povrchovou žilní trombózu.