TSS

TSS je zkratka pro syndrom toxického šoku.
Vyhledat „TSS“ na NZIP