WGS

WGS je zkratka pro celogenomové sekvenování.
Vyhledat „WGS“ na NZIP