geriatrická křehkost

Geriatrická křehkost je jev, který lékaři popisují asi u 7 % seniorů. Jedná se o přibývání závažných obtíží u starého člověka, který nepřiměřeně (intenzivně, progresivně) „chátrá“, aniž by byla zřejmá příčinná choroba. U těchto pacientů je také často popisovaným jevem netypická dynamika účinků a interakce léků. Nejlépe se v této problematice orientují lékaři v oboru geriatrie a paliativní medicína, ke kterým se můžete objednat nejlépe s poukazem od praktického lékaře, ale případně i bez něj.