geriatrická křehkost

Stáří s sebou nevyhnutelně přináší i chronické nemoci – statisticky po šedesátce první z nich, a k nim se postupně přidávají další. Pojem geriatrická křehkost označuje jev, který lékaři popisují asi u 7 % seniorů – přibývání závažných obtíží u starého člověka, který nepřiměřeně (intenzivně, progresivně) „chátrá“, aniž by byla zřejmá příčinná choroba. Často jako by každý další pokus o vyšetření nebo léčbu stav ještě zhoršil. Praktický lékař takového pacienta posílá ke specialistům, kteří většinou vyloučí vše, co pacientovi není, aniž by se přiblížili poznání, co mu síly a zdraví ubírá. U těchto pacientů je také často popisovaným jevem netypická dynamika účinků a interakce léků. Nejlépe se v této problematice orientují lékaři v oboru geriatrie a paliativní medicína, ke kterým se můžete objednat nejlépe s poukazem od praktického lékaře, ale případně i bez něj.
Vyhledat „geriatrická křehkost“ na NZIP