indikátor zdravotní péče

Indikátor zdravotní péče je ukazatel kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.