SLIT

SLIT je zkratka pro sublingvální imunoterapii.