recentní

Recentní doslova znamená „nedávný“, ale může být použit i ve smyslu „poslední“, „nejnovější“ apod. Výraz je převzat z angličtiny a používá se např. ve spojení recentní studie (= nedávno publikovaná studie), recentní výsledky (= nejnovější výsledky) apod.