anoxie

Anoxie znamená nepřítomnost kyslíku v orgánech či jejich částích.

Viz také hypoxie.