svalový a kosterní systém

Svalový a kosterní systém je jiný název pro pohybový aparát.