PNS

PNS je zkratka pro periferní nervový systém.
Vyhledat „PNS“ na NZIP