řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby se pod odborným dohledem podílí na přednemocniční neodkladné péči, zdravotnické dopravní službě a přepravě pacientů neodkladné péče.

Práce řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.