autoptický laborant

Autoptický laborant vykonává pod přímým vedením lékaře činnosti v rámci diagnostické péče na úseku patologie.

Práce autoptického laboranta se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.