asistent zubního technika

Asistent zubního technika poskytuje léčebnou a preventivní péči, kdy na základě indikace a návrhu zubního lékaře zhotovuje, upravuje a opravuje všechny druhy stomatologických protéz a dalších stomatologických výrobků pod odborným dohledem zubního technika.

Práce asistenta zubního technika se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.

Viz také zubní technik.