ošetřovatel

Ošetřovatel pod odborným dohledem způsobilého zdravotnického pracovníka poskytuje ošetřovatelskou péči, dále se ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné a diagnostické péči.

Práce ošetřovatele se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.