sanitář

Sanitář pod odborným dohledem nebo přímým vedením provádí pomocné činnosti v rámci poskytování zdravotních služeb.

Práce sanitáře se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.