odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků vykonává laboratorní činnost v rámci diagnostické péče, vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, v přípravě léčivých přípravků, v zařízeních transfúzní služby, nebo v rámci asistované reprodukce.

Práce odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.