oznamovací povinnost praktického lékaře

Oznamovací povinnost má lékař, zjistil-li při své činnosti trestný čin nebo mohl-li by oznámením překazit trestný čin. Oznamovací povinnost je v případech souvislosti pitvy a trestného činu, zjištění vlivu návykových látek při vyžádaném vyšetření nebo např. souhlasí-li při vyšetřování se sdělováním informací o zdravotním stavu pacienta soudce.