adiktolog

Adiktolog poskytuje preventivní, léčebnou a rehabilitační péči v oboru adiktologie, tj. při prevenci a léčbě závislostí na návykových látkách a dalších závislostí.

Práce adiktologa se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.