asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví se podílí na výkonu státního zdravotního dozoru v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví a ve spolupráci s lékařem plní úkoly prevence onemocnění a ochrany veřejného zdraví.

Práce asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.