ortoptista

Ortoptista poskytuje ve spolupráci s lékařem preventivní, léčebnou a diagnostickou péči pacientům s motorickými nebo senzorickými očními poruchami a podílí se na prevenci těchto poruch.

Práce ortoptisty se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.