zdravotně sociální pracovník

Zdravotně sociální pracovník provádí činnosti v rámci preventivní, diagnostické, paliativní a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče a podílí se na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta.

Práce zdravotně sociálního pracovníka se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.