zdravotní laborant

Zdravotní laborant vykonává laboratorní činnosti v rámci diagnostické péče a vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví ve spolupráci s lékařem a odborným pracovníkem v laboratorních metodách.

Práce zdravotního laboranta se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.