chronická renální insuficience

Chronická renální insuficience je odborný název pro chronické onemocnění ledvin.

Viz také chronický.