duchovní péče

Duchovní péče je nezdravotní péče poskytovaná pacientům, zdravotnickým pracovníkům a návštěvníkům při řešení jejich osobních, existenciálních, spirituálních, etických a morálních otázek a potřeb.