srdeční nedostatečnost

Srdeční nedostatečnost je jiný název pro srdeční selhání.