LVAD

LVAD je zkratka pro levostrannou srdeční podporu.