LVAD

LVAD je zkratka pro levostrannou srdeční podporu.
Vyhledat „LVAD“ na NZIP