MCS

MCS je zkratka pro mechanickou srdeční podporu.