bypass

Bypass je výraz pocházející z angličtiny a doslova znamená „obchvat“ či „přemostění“ (nějaké překážky). Konkrétními příklady jsou koronární bypass nebo žaludeční bypass.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz bypass.