bypass

Bypass je výraz pocházející z angličtiny a doslova znamená „obchvat“ či „přemostění“ (nějaké překážky). V souvislosti s lékařstvím se jedná o jednu z metod léčby ischemické choroby srdeční, ischemické choroby dolních končetin a některých dalších ischemických poruch. „Překážkou“ je v tomto smyslu nejčastěji zablokovaná tepna, přičemž zablokované místo chirurg „přemostí“ kouskem pacientovy krevní cévy, kterou předtím odebral z jiné části těla (nejčastěji z lýtka nebo ze stehna).