sartany

Sartany je jiný název pro blokátory receptorů pro angiotenzin II.