chlopenní vady

Chlopenní vady jsou onemocnění srdce, která se vyznačují narušenou funkcí srdečních chlopní. Čtyři srdeční chlopně si můžeme zjednodušeně představit jako „ventily v čerpadle“, které zajišťují, aby tekutina (v tomto případě krev) proudila správným směrem. U zdravého srdce fungují všechny chlopně bez problémů. V případě chlopenní vady je některá z chlopní postižena buď stenózou (zúžením) nebo insuficiencí (nedomykavostí).

Pojem souvisí s kategoriemi:

Chlopenní vady