Česká lékařská komora

Česká lékařská komora (ČLK) je samosprávná stavovská organizace sdružující všechny lékaře na území České republiky. Byla zřízena v roce 1991.

Související příspěvky: