rapid test (na protilátky proti viru SARS-CoV-2)

Rapid test (na protilátky proti viru SARS-CoV-2) je jiný název pro test protilátek proti viru SARS-CoV-2.