imunologický test (na protilátky proti viru SARS-CoV-2)

Imunologický test (na protilátky proti viru SARS-CoV-2) je jiný název pro test protilátek proti viru SARS-CoV-2.