hypogastrium

Hypogastrium je odborný výraz pro podbřišek.
Vyhledat „hypogastrium“ na NZIP