hypogastrium

Hypogastrium je odborný výraz pro podbřišek.

Viz také hypo-.

Vyhledat „hypogastrium“ na NZIP