Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Nemocnice

ADRESA:
Havlíčkovo nábřeží 600
76001, Zlín
IČO: 27661989

Poskytovaná péče

Obor péče Forma péče
alergologie a klinická imunologie specializovaná ambulantní péče
algeziologie specializovaná ambulantní péče
anesteziologie a intenzivní medicína ambulantní péče
anesteziologie a intenzivní medicína následná lůžková intenzivní péče
anesteziologie a intenzivní medicína specializovaná ambulantní péče
angiologie akutní lůžková péče standardní
angiologie specializovaná ambulantní péče
chirurgie specializovaná ambulantní péče
cévní chirurgie specializovaná ambulantní péče
dermatovenerologie specializovaná ambulantní péče
dětská a dorostová psychiatrie specializovaná ambulantní péče
dětská chirurgie specializovaná ambulantní péče
dětská kardiologie specializovaná ambulantní péče
dětská neurologie specializovaná ambulantní péče
dětská otorinolaryngologie specializovaná ambulantní péče
dětské lékařství specializovaná ambulantní péče
endokrinologie a diabetologie specializovaná ambulantní péče
foniatrie specializovaná ambulantní péče
gastroenterologie specializovaná ambulantní péče
geriatrie následná lůžková péče - standardní
geriatrie specializovaná ambulantní péče
gynekologie a porodnictví primární ambulantní péče
infekční lékařství specializovaná ambulantní péče
kardiologie akutní lůžková péče intenzivní
kardiologie akutní lůžková péče standardní
kardiologie specializovaná ambulantní péče
klinická biochemie specializovaná ambulantní péče
klinická farmacie specializovaná ambulantní péče
klinická farmakologie specializovaná ambulantní péče
klinická onkologie specializovaná ambulantní péče
klinický logoped specializovaná ambulantní péče
klinický psycholog specializovaná ambulantní péče
lékařská genetika specializovaná ambulantní péče
nefrologie specializovaná ambulantní péče
neonatologie specializovaná ambulantní péče
neurochirurgie specializovaná ambulantní péče
neurologie specializovaná ambulantní péče
nutriční terapeut specializovaná ambulantní péče
oftalmologie specializovaná ambulantní péče
onkogynekologie akutní lůžková péče standardní
onkogynekologie specializovaná ambulantní péče
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí specializovaná ambulantní péče
ortoptista specializovaná ambulantní péče
orální a maxilofaciální chirurgie akutní lůžková péče standardní
orální a maxilofaciální chirurgie specializovaná ambulantní péče
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku specializovaná ambulantní péče
paliativní medicína specializovaná ambulantní péče
plastická chirurgie specializovaná ambulantní péče
pneumologie a ftizeologie specializovaná ambulantní péče
radiační onkologie specializovaná ambulantní péče
rehabilitační a fyzikální medicína specializovaná ambulantní péče
revmatologie specializovaná ambulantní péče
sexuologie specializovaná ambulantní péče
traumatologie specializovaná ambulantní péče
tělovýchovné lékařství specializovaná ambulantní péče
urogynekologie akutní lůžková péče standardní
urogynekologie specializovaná ambulantní péče
urologie specializovaná ambulantní péče
vnitřní lékařství specializovaná ambulantní péče
všeobecné praktické lékařství primární ambulantní péče
zubní lékařství primární ambulantní péče

Ordinační doba

údaj není vyplněn

Informace jsou převzaty z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.