akutní standardní lůžková péče

Akutní standardní lůžková péče je zdravotní péče, která je poskytována pacientům:

  • s náhlým onemocněním nebo náhlým zhoršením chronické nemoci, které vážně ohrožují jeho zdraví, ale nevedou bezprostředně k selhávání životních funkcí, nebo
  • za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně, nebo
  • za účelem včasné léčebné rehabilitace.

Viz také akutní, lůžková péče.