AIDS

AIDS je zkratka pro syndrom získané imunodeficience (zkratka pochází z anglického názvu acquired immune deficiency syndrome). Tento syndrom se rozvine při neléčené infekci HIV.

Viz také syndrom, imunodeficience, sekundární imunodeficience.

Pojem souvisí s kategoriemi:

HIV