tepny

Tepny neboli arterie (lat. arteriae) jsou krevní cévy, kterými proudí krev směrem od srdce. Stěny tepen (ale i žil, viz cévní stěna) se skládají ze tří vrstev, latinsky označovaných jako:

  1. tunica intima (vnitřní vrstva),
  2. tunica media (střední vrstva),
  3. tunica externa (vnější vrstva).

Ve stěnách tepen (na rozdíl od žilních stěn, viz cévní stěna) se nacházejí další „podvrstvy“: vnitřní elastická membrána (membrana elastica interna) a zevní elastická membrána (membrana elastica externa).

Odvozené přídavné jméno je tepenný, popř. arteriální.

Obrázek: Struktura stěny tepny – schematický nákres. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také tepenný systém, žíly.