adventicie

Adventicie (lat. tunica adventitia) je vnější vazivový obal nějakého orgánu, krevní cévy nebo jiné struktury, která není kryta serózní membránou. Adventicie se vyskytuje například:

  • téměř po celé délce jícnu; pouze v jeho nejspodnější části (pod bránicí) je vnější vrstvou serózní membrána;
  • po celé délce levého i pravého močovodu.