amniocentéza

Amniocentéza je invazivní lékařský zákrok, který se provádí v rámci prenatální diagnostiky u některých těhotných žen. Při amniocentéze se odebírá vzorek plodové vody, obvykle mezi 12. a 16. týdnem těhotenství. Z buněk nalezených v plodové vodě může genetik mj. vyšetřit karyotyp vyvíjejícího se plodu a tím potvrdit či vyvrátit podezření na vrozené vývojové vady či jiné genetické poruchy.

Terminologická poznámka: Výraz „amniocentéza“ doslova znamená „punkce (propíchnutí) amnionu“, přičemž amnion je vnitřní vrstva plodového vaku.

Obrázek: Amniocentéza – schematický nákres. (Zdroj: By BruceBlaus - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44752456)

Viz také amnion, -centéza.

Související příspěvky: