angioplastika

Angioplastika je invazivní zákrok, jehož cílem je rozšířit (a tím lépe zprůchodnit) částečně zablokovanou krevní cévu. Odborníci rozlišují různé typy angioplastiky, nejčastěji je však využívána perkutánní transluminální angioplastika.

Viz také angio-.