androidní obezita

Androidní obezita neboli abdominální obezita je typ obezity, která je častěji pozorována u mužů a vyznačuje se hromaděním tukové tkáně ve středu těla, tedy v oblasti břicha. Tělesný tuk se neukládá jen přímo pod kůží (podkožní tuk), ale i kolem orgánů, které se nacházejí uvnitř břicha (viscerální tuk). Androidní rozložení tělesného tuku je spojeno se zvýšeným rizikem souběžných a přidružených (např. kardiovaskulárních onemocnění, vysokého krevního tlaku či cukrovky 2. typu). Při ukládání tuku v oblasti břicha hrozí zvýšené riziko vzniku těchto onemocnění i v případě, že celkový index tělesné hmotnosti (BMI) se nachází v normálním rozmezí. Androidní rozložení tuku je sice typické pro muže, ale může se vyskytovat i u žen.

Obrázek 1: Schematické znázornění androidní obezity (typ jablko). (Zdroj: depositphotos.com)

Obrázek 2: Androidní obezita – ilustrační fotografie. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také obezita, rozložení tělesného tuku, gynoidní obezita.

Související příspěvky: