akrylonitril

Akrylonitril je látka, která se používá při výrobě plastů, pryže a textilií. Dlouhodobá expozice akrylonitrilu může zvýšit riziko vzniku některých druhů zhoubných nádorů, například plic nebo prostaty.

Viz také karcinogen.