arteriovenózní malformace

Arteriovenózní malformace neboli AVM (zkratka pochází z anglického názvu arteriovenous malformations) jsou abnormální, chuchvalcovité spleti krevních cév, jejichž důsledkem jsou mnohočetná a nepravidelná spojení mezi tepnami a žilami. Tyto malformace se nejčastěji vyskytují v míše, v kterékoli části mozku nebo na jeho povrchu, ale mohou vzniknout i jinde v těle. AVM mohou poškodit centrální nervový systém tím, že do nervové tkáně se nedostane potřebné množství kyslíku, dále krvácením, které může způsobit cévní mozkovou příhodu nebo jiné poškození mozku, a v neposlední řadě stlačením nebo posunutím některých částí mozku nebo míchy. Mnoho lidí s AVM pociťuje jen málo příznaků, nebo vůbec žádné. Příznaky mohou zahrnovat bolest hlavy, problémy s řečí, viděním nebo pohybem. AVM jsou nejčastěji vrozené, ale není tomu tak vždy. V některých případech může být AVM dědičná, ale pravděpodobnější je, že riziko výskytu AVM zvyšují jiná dědičná onemocnění. Malformace bývají objeveny většinou náhodně, obvykle během léčby nějakého jiného onemocnění, případně po smrti pacienta (tj. při pitvě).

Viz také tepny (arterie), žíly (vény), malformace.

Související příspěvky: