Angelmanův syndrom

Angelmanův syndrom je vrozená vývojová vada, která postihuje především nervový systém. Mezi charakteristické znaky tohoto onemocnění patří opožděný vývoj, mentální postižení, závažné poruchy řeči a problémy s pohybem a rovnováhou (ataxie). Postižené děti mohou trpět opakovanými epileptickými záchvaty, u většiny se vyskytuje mikrocefalie (malá velikost hlavy). Opožděný vývoj je patrný již ve věku 6 až 12 měsíců; další charakteristické příznaky se obvykle objevují v raném dětství. Pro děti s Angelmanovým syndromem je typické veselé a nadšené chování, často se usmívají, smějí nebo vzrušeně pohybují rukama; pozornost však udrží jen krátce. Často se vyskytuje hyperaktivita. Většina postižených dětí má také potíže se spánkem; obecně potřebují méně spánku než jejich zdraví vrstevníci.

Viz také syndrom, vrozené vývojové vady.