androgenní deprivace

Androgenní deprivace, androgen deprivační terapie neboli ADT (zkratka pochází z anglického názvu androgen deprivation therapy) je léčba, která potlačuje nebo blokuje produkci nebo působení mužských pohlavních hormonů. Toto „vysazení“ hormonů lze provést jedním ze dvou různých způsobů, jejichž účinky jsou srovnatelné:

  1. farmakologická kastrace – spočívá v užívání léků (abirateron plus prednison nebo prednisolon, po předléčení docetaxelem),
  2. chirurgická kastrace – spočívá v chirurgickém odstranění varlat (orchiektomie).

Androgen deprivační terapie se používá například u některých pacientů s karcinomem prostaty. Mužský pohlavní hormon testosteron totiž způsobuje rychlejší růst a dělení buněk prostaty, zvláště pak nádorových buněk (jsou-li ve tkáni prostaty přítomny). Androgenní deprivace může snížit hladinu testosteronu, a tím zpomalit růst nádoru.

Viz také androgeny.